لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

اختراعات

جناب مهندس زارع از فعالان حوزه صنعت نساجی می‌باشد که برخلاف افراد زیادی که به روش سنتی و انتقال از پدر به پسر سراغ کار تولید فرش ماشینی می‌روند. ایشان با کمک مهندسین مجموعه خود آغاز به تولید ماشین آلات صنعت نساجی در کشور کردند تا به دنیا نشان دهیم که نه تنها می‌توانیم تولیدکننده بهترین فرش باشیم بلکه می‌توانیم ماشین آلات مورد نیاز خود را نیز تولید کنیم.

جناب مهندس زارع از فعالان حوزه صنعت نساجی می‌باشد که برخلاف افراد زیادی که به روش سنتی و انتقال از پدر به پسر سراغ کار تولید فرش ماشینی می‌روند. ایشان با کمک مهندسین مجموعه خود آغاز به تولید ماشین آلات صنعت نساجی در کشور کردند تا به دنیا نشان دهیم که نه تنها می‌توانیم تولیدکننده بهترین فرش باشیم بلکه می‌توانیم ماشین آلات مورد نیاز خود را نیز تولید کنیم.