لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

دوزینگ | DOSING UNIT

 
فروش توسط
آماده ارسال از انبار

بخش اول از تولید نخ BCF که وظیفه ترکیب مواد خام با رنگدانه ها و دیگر افزودنی ها به نسبت مشخص و قابل تنظیم را بر عهده دارد. مواد خام از طریق فن ساکشن به سیستم دوزینگ منتقل شده و در این قسمت مکانیزم دیسک چرخان رنگدانه ها و افزودنیهای دیگر را به نسبت مورد نیاز ترکیب کرده و به اکسترودر منتقل می کند. رنگ الیاف خروجی در این قسمت تعیین می شود.