لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

تانک | SPINNING BEAM

 
فروش توسط
آماده ارسال از انبار

مخزن استوانه ای می باشد که دوش ها ( spinneret ) در زیر آن نصب شده و پمپ ها که وظیفه فرستادن مواد مذاب به داخل هر دوش را بر عهده دارند داخل آن نصب می شوند. بخار دئوترم با لوله کشی به تانک انتقال یافته و دمای مورد نیاز برای مذاب نگه داشتن مواد جهت عبور از پمپ ها و دوش ها ( spinneret ) را تامین می کند.

-استفاده از گاز دئوترم و مخزن استوانه ای برای یکنواختی کامل دما به طوری که هیچ گونه چگالشی در گوشه ها اتفاق نیفتد.

-زمان ماند مساوی مواد مذاب از اکسترودر تا دوش ها برای عدم ایجاد دورنگی بین دوش ها

-مونتاژ کامل اجزای مختلف دوش قبل از نصب در زیر تانک

-انتقال حرارت بالا از تانک به دوش ها به دلیل تماس مستقیم سطح فوقانی پکیج دوش ها با تانک

-طراحی و تولید انواع پکیج مستطیلی و دایره ای دوش ها